Meny Lukk

Map

 • Hvis merket ikke har kart:
  • Trykk «New Map»
  • Skriv navn på merket i «Map Title»
  • Skriv inn adresse i «search» feltet
  • Trykk på riktig adresse
  • Trykk på markør
   • Gir markøren butikknavnet
   • Skriv inn følgende:
    • Gå til butikken
     • Gjør gå til butikken til en link til butikksiden ved hjelp av link knappen.
    • Når du har lagret, gå inn på kartet og husk «Map ID: x»
    • Etter at du har publisert innlegget, gå til https://www.finnmerker.no/tag/[XXXX]/
     • Bytt ut [XXXX] med det nye merket du har laget.
     • Trykk «Rediger stikkord» i admin menyen på toppet av skjermen.
     • I «Beskrivelse» skriver du inn [mappress mapid=«XX»]
      • Bytt ut [XX] med tallet som ugjør Map ID for merket du opprettet.
     • Lagre.